Modernizace stavební technologie, Program Rozvoje venkova - MAS Pobeskydí, 2019 - 2020

14. února 2020

Název projektu:  Modernizace stavební technologie
Registrační číslo:            19/004/19210/780/068/001727
Příjemce:  Tadeáš Koch – Farma Stonava, IČ 45236101
Období realizace:  2019 – 2020
Název programu:  Program Rozvoje a venkova 2014 -2020
Název operace:  Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 
   MAS Pobeskydí, z.s. -  Investice do nezemědělských činností


Cílem projektu je podpora a rozvoj stavební činnosti Tadeáše Kocha – Farma Stonava, zvýšení konkurenceschopnosti na trhu a podpora zaměstnanosti v regionu. Díky projektu došlo k modernizaci vybavení stavební technologie prostřednictvím pořízení nové vibrační desky na hutnění písčité zeminy, řezačky spár asfaltu a betonu a vytvoření jednoho nového pracovního místa.


 
Přehled starších článků | Autor: Dooffy Design | Počet přečtení: 814x


Kontakt

Farma Stonava
735 34 Stonava 1064
Česká republika

Tel.: +420 596 422 153
Fax.: +420 596 422 156

E-mail: info@farmastonava.cz
Web: www.farmastonava.cz

Další informace