Rostlinná a živočišná výroba

ilustrace

Nová porodnice Farmy Stonava (2002)

Reportáž z nově připravované porodnice pro prasata na Farmě Stonava

ilustrace

Nová porodna prasnic se otevřela ve Stonavě

Investice do chovu prasat v podmínkách českého trhu se zemědělskými komoditami, který je léta poznamenán výraznými cenovými výkyvy, je nutné provádět vždy po zralé úvaze tak, aby její návratnost byla reálná i v (cenově) krušných časech.

Velkochov prasat zahájil ve Stonavě, v roce 1972 Společný družstevní podnik, který postavil první velkokapacitní stáje pro odchov a výkrm prasat. Podnik byl později včleněn do Státního statku Karviná, gigantu hospodařícím téměř na celém území okresu. Od roku 1992 zde hospodaří Tadeáš Koch. Nejprve odkoupil od předchozího majitelel základní stádo a pronajal objekty, později na základě privatizačního projektu farmu zprivatizoval.

ilustrace

Farma má novou porodnu prasat

Novou porodnu prasat má Farma Stonava ve stejnomenné obci na Karvinsku. O víkendu ji slavnostně otevřel majitel Tadeáš Koch, který se chovu věnuje od roku 1992, kdy byl privatizován tamnější bývalý státní statek.

Jak řekl Právu, ročně zde vyprodukuje kolem 6,5 tisíce prasat, z nichž většina končí na porážce v Martinově, část pak na jatkách v Českém Těšíně. Zhruba 20 až 30 procent prodá majitel farmy zájemcům z řad obyvatel. Nová porodna, která podle senátora Ondřeje Febra (US) splňuje podmínky stanovené EU, vyšla zhruba na 5 milionů korun. Část peněz pochází z úvěru.

ilustrace

Vývoj ceny vepřového masa - Farma Stonava (2004)

Omlouváme se, ale v současné době pracujeme na obsahu tohoto článku. Děkujeme za pochopení.

ilustrace

Farma Stonava - reportáž v polštině

Omlouváme se, ale v současné době pracujeme na obsahu tohoto článku. Děkujeme za pochopení.

ilustrace

Sochaři na Farmě Stonava (2006)

Omlouváme se, ale v současné době pracujeme na obsahu tohoto článku. Děkujeme za pochopení.

ilustrace

Spuštěna nová internetová prezentace

Spustili jsme novou internetovou prezentaci naší firmy. Předem se omlouváme za případné nedostatky, které se snažíme postupně odstraňovat a budeme rádi za jakékoli Vaše připomínky.

ilustrace

Bioplynová stanice před spuštěním

Od poslední reportáže byla provedena montáž ocelových nádrží s veškerým vybavením jako jsou - 840m topných trub montovaných ke konzolám po celém obvodu nádrže v 5 řadách ( toto topné potrubí slouží k zahřívání fugátů), dále čtveřici sloupů pro míchadla pro každý fermentor, prostupy pro čidla měření a regulace, plynovou membránu a krycí plachtu, revizní šachtice a mnoho dalšího. Před dokončením je také příjmová jímka, která čeká pouze na osazení speciálního míchadla s možnosti drcení případných větších kusů siláže. Zcela dokončena je již strojovna plynu a v hlavní strojovně je již osazena kogenerační jednotka, která se v těchto dnech propojuje s ostatním zařízením jako je vzduchotechnika, rozvaděče, napojení na primární a sekundární přívod plynu, chlazení a mnoho dalšího.

ilustrace

Rekonstrukce chovu

Omlouváme se, ale v současné době pracujeme na obsV momentální době je stáj již zrekonstruována a naskladněna prasnicemi. Byl použit stejný systém jako v ostatních provozech Farmy, čili ustájení zvířat na betonových kejdových roštech, pod kterými se nachází sběrné betonové vany. Výhod kejdových van je hned několik, jednou z nejdůležitějších je ta, že se zvířata stále nachází v čistém prostředí díky možnosti propadu fekálií roštem. Další výhoda spočívá v značném omezení zápachu díky naplnění kejdové vany vodou a vypouštění v periodách.ahu tohoto článku. Děkujeme za pochopení.

ilustrace

Rekonstrukce Farmy Stonava

Ve druhém kole žádostí dotačních titulů na rekonstrukci zemědělských provozů uspěla naše farma a získala 8 mil. Kč dotaci na rekonstrukci chovu prasat, a to konkrétně na rekonstrukci březárny a jalovárny prasnic a odchovny prasniček.
Po výběrovém řízení, ve kterém uspěla firma PIGAM, s.r.o., která dodává veškerou technologii, začala od 8. února 2008 náročná rekonstrukce za 16 mil. Kč.

Celkový počet článků: 55


Kontakt

Farma Stonava
735 34 Stonava 1064
Česká republika

Tel.: +420 596 422 153
Fax.: +420 596 422 156

E-mail: info@farmastonava.cz
Web: www.farmastonava.cz

Další informace