Reference 2007

25. listopadu 2012


Přehled stavebních referencí Farmy Stonava za rok 2007:
 

     
POPIS MÍSTO AKCE INVESTOR

Výstavba bioplynové stanice na 750 kW Čejč Tomášek servis
Sanace a rekultivace kalových nádrží Důl Lazy OKD, Doprava, a.s.
Výstavba sportovního areálu Stonava Obec Stonava
Odvodnění asfaltové plochy s výstavbou zachytné jímky Důl ČSM OKD, Doprava, a.s.
Výstavba plotu z betonových prefabrikátů Důl ČSM OKD, Doprava, a.s.
Výstavba silážních jam Čejč Tomášek servis
Odvodnění kolem BPS vč. propustků Čejč Horák energo, a.s.
Rekonstrukce vodovodního řádu Havířov-Životice Sady Životice,s.r.o.
Výstavba parkovacích ploch Stonava Obec Stonava
Přeložka potrubí pro užitkovou vodu Důl Lazy OKD, Doprava,a.s.
Výstavba zpevněných ploch Stonava Obec Stonava
Odvodnění kolem sportovního areálu Stonava Obec Stonava
Oprava povrchů komunikací Albrechtice Obec Albrechtice
Zpevněné plochy a zámkové dlažby Albrechtice Fyzické osoby
Zpevněné plochy a zámkové dlažby Havířov Fyzické osoby
Výdřeva, štěpkování Stonava Obec Stonava
Výdřeva, štěpkování Revír OKD OKD, Doprava, a.s.
Terenní úpravy a výsadba stromků Stonava Obec Stonava
Zimní údržba místních komunikací Albrechtice Obec Albrechtice
Zimní údržba místních komunikací Stonava Obec Stonava
Zimní údržba komunikací a areálů šachet Důl Lazy, Darkov, ČSM OKD, Doprava, a.s.
Čištění komunikací Albrechtice Obec Albrechtice
Čištění komunikací Stonava Obec Stonava
Čištění komunikací Horní Suchá Obec Horní Suchá
Výstavba opěrné zdi Albrechtice Resa-Sanace


  

Zpět na výpis referencí jednotlivých let
 


 
Přehled starších článků | Počet přečtení: 1345x


Kontakt

Farma Stonava
735 34 Stonava 1064
Česká republika

Tel.: +420 596 422 153
Fax.: +420 596 422 156

E-mail: info@farmastonava.cz
Web: www.farmastonava.cz

Další informace