Rozšíření bioplynové stanice - BPS Stonava II

27. ledna 2010

 


    Asi po ročním provozu bioplynové stanice ve Stonavě jsme se rozhodli přistoupit k navýšení elektrického výkonu zařízení z 0,5MW na 1,4MW.
  
  Nabrali jsme bohaté zkušenosti se zatížením fermentorů při různých podmínkách míchání při použití vrtulových míchadel. Měli jsme možnost srovnat výsledky s bioplynovou stanicí s pádlovými míchadly, shlédli jsme různé systémy krmení jako jsou krmné vozy, směšovací jímky, homogenizační jímka, … . Již se velmi dobře orientujeme v problematice chemických rozborů fermentované hmoty a dostali jsme jakýsi „cit“ pro provoz bioplynové stanice.
  
  Po zhodnocení všech předností a nedostatků stávajícího zařízení, mnoha výpočtech charakteristik procesu, návratnosti a dalšího jsme se rozhodli pro použité technologie horizontálního velkoobjemového fermentoru jako prvního stupně, který poskytuje bakteriím téměř dokonalé prostředí pro život svou tepelnou stabilitou, kvalitním promísením a přesným dávkováním pomocí jiného typu krmení (krmný vůz s nízkou energetickou náročností a možností dostatečného promísení vstupních surovin), které bude součástí dodávky. Dále bude zařízení osazeno „rozdružovačem“ RotoCut, který má za úkol rozmělnit větší kusy materiálu putujícího do druhého fermentačního stupně. Součástí dodávky bude i kogenerace o výkonu přes 880kW, která bude opět instalována v budově.

   Jelikož hlavním požadavkem na rozšíření bioplynové stanice byla spolehlivost, kvalita, vysoké výkony a dlouhá životnost zařízení vybírali jsme pouze z německých a rakouských dodavatelů s bohatou historií a širokým zázemím. Momentálně připadají v úvahu firmy Enserv, Cowatec, Eisenmann a Schmack. Definitivní rozhodnutí o generálním dodavateli padne začátkem února, kdy budou k dispozici veškeré parametry k porovnání nabídek.
Zařízení bude pracovat s následujícími parametry:

Vstupní sušina … 23% (možno až 30%)
Doba zdržení … 67dnů
Fermentační teplota … 53°C
Vlastní spotřeba … do 5%
Zásoba plynu … 4,5h
Zatížení F1 organickou sušinou … cca 8,5kg/m3

   V této koncepci (nový ležatý fermentor jako první stupeň a klasické kruhové fermentory jako druhý stupeň) docílíme odbourání používání jakékoli technologické vody a zároveň zefektivníme celý chod bioplynové stanice jak po stránce ekonomické, tak po stránce spolehlivosti a stability. Díky odbourání používání homogenizační jímky se sníží vlastní spotřeba o pár procent, což přináší roční úsporu při „záchraně“ 3% částku, nad 1 000 000Kč.


    Všichni zájemci ať už z oboru či nikoli jsou na BPS vždy vítání a ohledně provozu a zkušeností se stanicí poskytneme rádi veškeré informace.
Přehled starších článků | Autor: Bc. Radek Koch | Počet přečtení: 5895x


Kontakt

Farma Stonava
735 34 Stonava 1064
Česká republika

Tel.: +420 596 422 153
Fax.: +420 596 422 156

E-mail: info@farmastonava.cz
Web: www.farmastonava.cz

Další informace