Genetika šlechtění

15. dubna 2019

Genetika šlechtění - Plemenářský program chovu prasat na farmě Stonava


Farma Stonava úzce spolupracuje na úrovni plemenářské práce s oprávněnou organizací Genoservis, a.s. Olomouc (www.genoservis.cz) a to na všech úrovních hybridizačního programu.
 

Prarodičovská generace

Základní stádo prasnic na farmě Stonava je tvořeno na principu uzavřeného obratu, což zaručuje vyníkající zdravotní ochranu chovu. Plemenný materiál se vyznačuje optimální zmasilostí (prasničky 62 % LS), vynikající růstovou schopností a v posledním období je zušlechťován z pohledu funkčních vlastností.

   
 

Rodičovská generace (faremní rozmnožovací chov)

Produkce rodičovského materiálu v podobě prasniček F1 generace (kříženek plemen bílé ušlechtilé a landrase francouské provenience) se provádí přímo na farmě, a to prostřednictvím oficiální kontroly užitkovosti. Do „B“ pozice se zde připařují cestou inseminace kanci plemene Pietrene z inseminační stanice kanců v Grygově. Vyprodukovaný materiál potom slouží k obnově základního stáda prasnic a k produkci finálních hybridů = jatečních prasat.
 
 

Tabulka č.2: Parametry kanců mateřských plemen na inseminační stanici Grygov

       Přírůstek (g)  100 kg  100 kg  Špek  
   Počet  od narození test dny  měsíce cm  %LS
 ČBU  31  740  1218  135  4,4 0,75  63,6
 ČLA  46  763  1249  131  4,3  0,66  64
 

Produkce finálních hybridů

Do terminální pozice jsou využiti, opět prostřednictvím inseminace, hybridní kanci s označením HYB z inseminační stanice kanců v Grygově. Jedná se o kombinaci plemen bílé otcovské a duroc. Předností této kombinace je výborná růstová schopnost a konverze krmiva, velmi dobrá kvalita masa a optimální zmasilost. Z pohledu kombinace plemen je finální hybrid na farmě Stonava tvořen:
  • 25 % české bílé ušlehtilé
  • 25 % česká landrase
  • 25 % bílé otcovské
  • 25 % duroc

 
Přehled starších článků | Autor: Farma Stonava | Počet přečtení: 4389x


Kontakt

Farma Stonava
735 34 Stonava 1064
Česká republika

Tel.: +420 596 422 153
Fax.: +420 596 422 156

E-mail: info@farmastonava.cz
Web: www.farmastonava.cz

Další informace