Historie firmy

15. dubna 2019

Vznik Farmy Stonava je datován na rok 1972. Bývalý Společný družstevní podnik ve Stonavě byl přetransformován na středisko živočišné výroby, a to u Státního statku Karviná, s.p. Pod touto hlavičkou firma fungovala až do roku 1991. V tomto roce si prostory od Státního statku Karviná pronajala firma PRASTONA s.r.o., která zde hospodařila, ovšem neúspěšně, po dobu pouhých jedenácti měsíců.

Od roku 1992 pan Tadeáš Koch, nyní současný majitel Farmy Stonava odkoupil celé základní stádo, zvířata, krmivo a jiné zásoby. Firma začala nést název Farma Stonava. Od té doby pan Koch provozoval zemědělskou činnost prozatím v pronajatých prostorách. Na základě schváleného privatizačního projektu (v roce 1992) došlo následně, a to až v roce 1997 k privatizaci, kdy tuto nemovitost odkoupil. Od roku 2005 se na dění farmy začal podílet i syn pana Tadeáše Kocha - Bc. Radek Koch, díky kterému došlo na farmě k řadě rekonstrukcí a modernizací chovu a  hlavně k zahájení výstavby bioplynové stanice.

V roce 1998 začala firma provozovat vedle živočišné produkce i vedlejší činnost v oblasti poskytování služeb dopravy a stavebnictví. Během pár let došlo k enormnímu růstu u stavební činnosti, kdy dnes již stavební činnost představuje 70 % obratu celé firmy.
 
Farma Stonava dnes vystupuje jako profesionální stavební firma, je vybavená vlastní stavební technikou a veškerými mechanizmy nutnými k provádění stavebních prací. Její vizitkou je řada staveb jako plynofikace Stonavy, Albrechtic, kanalizace Stonavy, Mostů u Jablunkova, různé demoliční práce, výstavba sportovní víceúčelové haly ve Stonavě, výstavba sportovního areálu a hřiště s umělým povrchem ve Stonavě, různé výkopové práce a stavby pro občany, obce, firmy a hlavně pro OKD, rekonstrukce a modernizace vlastního chovu prasat ve Stonavě zhruba již za 33 mln. Kč, výstavba bioplynové stanice v Čejči u Hodonína a v poslední řadě výstavba vlastní bioplynové stanice ve Stonavě. 

Začátek výstavby bioplynové stanice byl 31. března 2008 a první spuštění motoru bylo 20. října 2008. Byl to obrovský projekt podporovaný EU.

Rovněž živočišná produkce nezáhálí, dnes náš chov po rozsáhlých rekonstrukcích a modernizacích farmy se začlenil mezi špičkové chovy, a to nejen v České republice ale celé EU. Náš velkochov prasat ve Stonavě byl již několikrát oceněn jako nejlepší chov prasat na Moravě, kdy dosahuje špičkových parametrů v užitkovosti a odchov selat na jednu prasnici činí necelých 25 kusů za rok.

Cílem Farmy Stonava je dosáhnout úplné modernizace stájí a technologie a rovněž udržet stávající již teď velmi dobrý zdravotní stav prasat na vysoké úrovni s dodržením vynikajících parametrů užitkovosti.

Farma Stonava šla i další cestou, cestou rozvoje v rostlinné výrobě. Pronajalo se a nakoupilo kolem 650 ha pozemků, na kterých se začaly pěstovat různé zemědělské plodiny, zejména kukuřice a obilniny. Rovněž bylo nutno pořídit a doplnit spoustu strojů potřebných k obrábění půdy a sklizni plodin. Zakoupily se zejména nové stroje jako jsou pluhy, diskový podmítač, kombinátor, secí stroj na kukuřici, secí kombinace, postřikovač, rozmetadlo, spousta návěsů atd. Důvodem rozvoje rostlinné výroby a pěstování energetických plodin byla výstavba bioplynové stanice.
 
Přehled starších článků | Autor: Farma Stonava | Počet přečtení: 5267x


Kontakt

Farma Stonava
735 34 Stonava 1064
Česká republika

Tel.: +420 596 422 153
Fax.: +420 596 422 156

E-mail: info@farmastonava.cz
Web: www.farmastonava.cz

Další informace