Popis technologie

15. dubna 2019

Jedná se o čistě zemědělskou bioplynovou stanici, která pro svůj provoz využívá vepřovou kejdu, kukuřičnou siláž a drcené kukuřičné zrno. Stanice byla zprovozněna v lednu 2009 a nyní pracuje s perfektními výsledky v závislosti na instalované technologii.
 

Vstupní materiály

Vepřová kejda je získávána z provozu velkochovu prasat farmy. Pomocí systému jímek a čerpadel je dopravována kejdovodem do kremného systému bioplynové stanice. Takto je zajištěno minimální šíření zápachu a čerstvost kejdy, což zajišťuje dobré podmínky pro fermentaci.
Kukuřičná siláž byla zvolena pro její dobré výsledky ve světě a ověřenou funkčnost. Veškerá kukuřice je pěstována v okolí na pozemcích farmy. Uskladnění siláže je v zrekonstruovaných silážních jamách v těsné blízkosti bioplynové stanice.
Záměsová vada je do systému přidávána ze dvou důvodů. Prvním je snížení sušiny na vstupu do krmného systému na umíchatelných cca 13% a druhým je umíchatelnost ve fermentorech.
 

Krmný systém (homogenizace)

Jedná se o ŽB podzemní jímku o objemu 300 m3, která je vybavena vytápěním, krmným čerpadlem a dvěmi vrtulovými míchadly, které zabezpečují homogenizaci vstupních materiálů. Toto zařízení je schopno dávkovat hmotu o maximální sušině 13 %. Nad touto hranicí se již vyskytují provozní problémy.
 

Fermentory

V našem případě jsme zvolili ocelové nádrže o rozměrech 18 x 7,3 m zateplené 140 mm izololantu. Vyhřívání je realizováno interními topnými hady, plynojem je dvou membránový od firmy Sattler vybavený centrálním sloupem. Míchání je zajištěno čtyřmi kusy rychloběžných motorových míchadel Bauer. Servis a nastavování míchadel je umožněn pomocí revizní šachtice osazené na horní části nádrže.
Systém je nastaven tak, že provozní hladina je udržována na úrovni cca 6,5 m což je 1 650 m3. Celkem je bioplynová stanice vybavena třemi fermentory, z čehož jsou jako první dva používány jako primární stupeň fermentace a třetí fermentor tvoří dohnívací nádrž.
 

Přečerpávací krček

Pro dopravu substrátu byl zvolen systém dopravy pomocí kalového čerpadla, které je spojeno se systémem příjmového a výdejového rozvaděče. Tato nám umožňuje přečerpávat materiál odkudkoli kamkoli. Výhoda tohoto systému je, oproti třeba přepadům, v dobré variabilitě a možnosti „přiočkování“ jedná nádrže fugátem z nádrže jiné. Pro co nejpřesnější dávkování je celý system vybaven pneumatickými nožovými ventily, které zabezpečují otevření a zavření dané cesty kalu během tří vteřin.
 

Kogenerace

Jednotka je umístěna v bývalé budově sloužící pro ustájení koní z dob hraběte Laryše. Kogenerační jednotka je od firmy Tedom, kdy vlastní motor je německý Deutz. Výkon zařízení je 537 kW/h. Kvůli hlučnosti je jednotka umístěna v izolovaném boxu. Toto zařízení je dovybaveno i tepelným výměníkem, který zajišťuje maximální možné využité tepla.
 

Doprava surovin

Tekuté suroviny jako je voda, kejda a silážní štávy jsou přiváděny pomocí čerpadel z příslušných jímek. Při výstavbě bioplynové stanice byl zřízen ucelený čerpací systém, který svádí veškeré dostupné tekutiny z okolí farmy do homogenizační jímky bioplynové stanice. Všechny přívody jsou osazeny průtokoměry pro co nejpřesnější dávkování surovin. Tuhé substráty jsou dávkovány pomocí teleskopického manipulátoru, který je vybaven vážícím zařízením založeným na změně tlaku hydraulického oleje.
 

Provozní parametry zařízení

Vstupy:  

Silážní kukuřice 16 t                                                               
CCM 4 t
Kejda 35 t
Záměsová voda 25 t
   

Vstupní sušina

10 – 12 %
Doba zdržení   65 dnů
Zatížení organickou hmotou   2,6 kg/m3/den
Zásoba plynu   900 m3
Provozní teplota   F1 … 42,2°C, F3 … 45,5°C

 
Přehled starších článků | Autor: Farma Stonava | Počet přečtení: 4182x


Kontakt

Farma Stonava
735 34 Stonava 1064
Česká republika

Tel.: +420 596 422 153
Fax.: +420 596 422 156

E-mail: info@farmastonava.cz
Web: www.farmastonava.cz

Další informace