Repopulace 2015-2016

15. dubna 2019

Repopulace chovu prasat stála za to...

" Repopulace našeho chovu, která proběhla nákupem nových plemenných prasniček v září 2016 od společnosti CBS Genetics, se ukázala jako velmi dobré rozhodnutí. V únoru 2015 Farma Stonava ukončila inseminaci prasnic a od listopadu 2015 po vykrmení všech prasat všechny stáje zůstaly prázdné. Prasata byla odvezena na jatka. Následovalo kompletní vyčištění všech stájí a obslužných prostor, jejich dezinfekce a drobné opravy. V září proběhlo naskladnění nového zdravého plemenného materiálu a postupně se začly nové prasničky inseminovat. V únoru 2017 se nám již narodila první selata a od července již pravidelně dodáváme vykrmené vepře na jatka. To, že nyní se nám rodí 15 až 18 selat od jedné prasnice je normální, tento obrázek ovšem deklaruje 21 selat (narozeno 26.10.2017).

Nová genetika francouzské provenience, kterou jsme zakoupili se vyznačuje vysoce výkonnými prasnicemi s vysokou plodností a vysokým přírůstkem u vykrmovaných prasat. Repopulace našeho chovu stála za to."

Tadeáš Koch
 

Farma Stonava – nový start

"Farma Stonava patří dlouhá léta k významným chovatelům prasat na Severní Moravě. Chov o kapacitě 384 prasnic je  rekonstruovaný, s moderními technologiemi ve všech kategoriích – od prasnic až po výkrm. K dobrému wellfare zvířat významně přispívá využívání tepla z bio-plynové stanice, která k farmě také patří. Tradičně zde bylo dosahováno výborných výsledků. Jediným omezením ke zlepšení ekonomiky a produkčních parametrů byl zdravotní stav. Z tohoto důvodu se rozhodl její majitel pro repopulaci chovu.

Po postupném vyskladnění a „očistě chovu“ následovalo jeho naskladnění, které proběhlo na podzim roku 2016. Chovatel se rozhodl pro 3 týdenní management stáda. Bylo mu dodáno 7 skupin prasniček s věkovým rozestupem třech týdnů mezi jednotlivými skupinami. Z každého „stáda“ se plánuje 54 porodů s potenciálem produkce cca 650 prasat každé 3 týdny. Čistokrevné (BU) a hybridní (F1) prasničky byly dodány z Genetického centra prasat Bouzov – Podolí, se zdravotním statusem free: PRRS, APP, MP, dyz. a sípavka. Byl naplánovaný uzavřený obrat stáda s napojením na inseminační stanici Hostějov. Do terminální pozice byl vybrán GENMAXIM SL48.

Farma je prozatím v začátcích nového startu nicméně, první výsledky potvrzují správnost rozhodnutí o repopulaci. Byla provedena synchronizace říjí prasniček pomocí přípravku Regumate. Nebyl problém s nástupem říjí po synchronizaci a podařilo se zapustit téměř všechny prasničky. Březost v jednotlivých skupinách se pohybuje v rozmezí 88 – 95%. První skupina je již odstavena s velmi dobrými výsledky. Skutečná porodnost byla přes 85%. Plodnost byla 14,27 všech a 13,13 živě narozených selat. Ukázala se dobrá chovatelská péče a zkušenost při porodnictví, neboť bylo zaznamenáno pouze něco kolem 1 mrtvě narozeného selete. Výborně se manifestovala mléčnost „prvniček“. Při průmětném odstavu 12,0 selat na vrh bylo dosaženo průměrné hmotnosti téměř 8,0 kg (přesně 7,9 kg, průměrná doba kojení 25,9 dne). Výsledky jsou o to cennější, že byly dosaženy na prasničkách. Na  ásledujících paritách lze očekávat další zlepšování.

Závěrem lze chovateli pogratulovat k dosažení prvních výborných výsledků a popřát, aby farma pokračovala v nastoleném směru a dosáhla parametrů chovatelů, kteří dokáží využít potenciál tétogenetiky a to jak v reprodukci (30 – 34,5 odstaveného selete na prasnici a rok), tak i v rostoucích kategoriích (přes 600 g v předvýkrmu a přes 1000 g ve výkrmu)."

Filip Offenbartl
CBS genetics
Přehled starších článků | Autor: Farma Stonava | Počet přečtení: 4167x


Kontakt

Farma Stonava
735 34 Stonava 1064
Česká republika

Tel.: +420 596 422 153
Fax.: +420 596 422 156

E-mail: info@farmastonava.cz
Web: www.farmastonava.cz

Další informace